Speltips

Allmänhetsspelare

Bana 1
Bana 1
Tvillingport
Lägg: Ett par hål till vänster.
Spel: Spela i vänstra gluggen, träffa baksargen så drar banan tillbaka höger mot koppen.
Bana 2
Bana 2
Hål i backe
Lägg: Två hål till höger
Spel: Spela rakt fram, men inte för hårt, för då studsar bollen tillbaka.
Bana 3
Bana 3
Synvilla
Lägg: Lägg bollen i mitten.
Spel: Slå bollen rakt fram, och ganska hårt för att undvika att bollen träffar tredje hindret, då banan lutar lite.
Du börjar om från utslaget om du inte passerat första hindret.
Bana 4
Bana 4
Uppfångare
Lägg: Valfritt hål.
Spel: Spela på valfri sida. Ta ut ett riktmärke så du hamnar i gluggen, eller vallar i sargen strax innan hindret. Du kan slå ganska hårt eftersom piggen får bollen att stanna ändå.
Bana 5
Bana 5
Ränna
Lägg: Ett par hål höger om mitten.
Spel: Sikta mitt i gluggen på hindret. Banan lutar höger både innan och efter hindret.
Om bollen kommer upp men rullar ner igen, ska den läggas upp på green.
Bana 6
Bana 6
Dosering
Lägg: Lägg bollen i mitten.
Spel: Spela rakare än det ser ut, men fortfarande lite vänster och ganska hårt, för att träffa vänster sarg efter hindret, sen baksargen och i hål.
Bana 7
Bana 7
Mittkulle
Lägg: Lägg i mitten.
Spel: Spela rakt fram. Spela ej för hårt, då kan bollen flyga rakt över hålet, istället för att stanna i koppen.
Bana 8
Bana 8
Tysk klack
Lägg: Lägg i mitten.
Spel: Spela rakt fram. Men inte för hårt, då kan bollen studsa tillbaka.
Om bollen rullar ner får du lägga upp den på den plana ytan, se markeringarna.
Bana 9
Bana 9
Örkelljunga
Lägg: Ett hål vänster om mitten
Spel: Enklaste vägen är att träffa någon av träkilarna på sidan som stöter bollen i bakhålet. Annars lägger du bollen i mitten och slår rakt men inte superhårt så går bollen fint på kullen och i antingen i hålet på kullen eller bakom.
Bana 10
Bana 10
Möllbergare
Lägg: Lägg ett par hål vänster om mitten.
Spel: Spela rakt fram. Banan faller lite höger av sig självt upp till skålen.
Lätt bana=nedfällt hinder.
Du har klarat banan när bollen ligger i skålen.
Bana 11
Bana 11
Spång
Lägg: Lägg bollen i mitten.
Spel: Spela antingen rakt fram på spången eller i något av sidohålen på lådorna, rakt fram är nog lättast.
Bana 12
Bana 12
Vagga
Lägg: Lägg bollen i mitten.
Spel: Spela ytterst lite vänster. Glöm ej lägga på bollstopparen. Bollen räknas som i om den går upp och studsar tillbaka och fastnar på bollstopparen.
Bana 13
Bana 13
Tvåport
Lägg: Lägg i mitten.
Spel: Spela rakt, ganska hårt och försök passera båda hindren. Om du råkar träffa första hindret fortsätter du därifrån bollen hamnar och börjar ej om.
Bana 14
Bana 14
Lådbana
Lägg: Lägg bollen en till vänster om mitten.
Spel: Slå helt rakt. Banan drar lite höger.
Bana 15
Bana 15
Sidspel
Lägg: Näst längst höger eller näst längst vänster.
Spel: Sikta mitt på plåten längst fram. Båda sidorna funkar.
Bana 16
Bana 16
Vertikal
Lägg: Lägg bollen ett par, tre hål till höger om mitten
Spel: Spela diagonalt över banan, försök att träffa vänstersargen strax innan hindret med ett bestämt slag(lång bana) men ändå inte superhårt för då hjälper ej klossen vid hålet
Bana 17
Bana 17
Vinkel
Lägg: Lägg bollen i mitten.
Spel: Slå den lite vänster så den träffar vinkeln. Väl avvägt slag kan gå i hålet efter att ha träffat vänstervallen efter vinkeln först.
Bana 18
Bana 18
Inslag
Lägg: Lägg i mitten
Spel: Spela rakt fram.
Bana 1
Bana 1
Tvillingport
Lägg: Ett par till vänster.
Spel: Vänstra gluggen, spela rakt eller lite vänster oskruvat, och låt banan göra jobbet. Finns gratisdragning in mot kopp från nacke.
Boll: Rakbaneboll
Bana 2
Bana 2
Hål i backe, med green
Lägg: Två höger
Spel: Spela in lite mot mitten, ska helst ta i bakkant på hålet för att tappa fart och direkt i. Genomgång i hålet helt beroende på skruv i slaget.
Boll: Rätt stum och gärna lite trögrullad
Bana 3
Bana 3
Synvilla
Lägg: En eller två vänster.
Spel: Lite höger, drar höger in mot tredje hindret. Gå höger om kopp, högerskruv, nacke i.
Boll: Rätt stum i nacke, så ex nifo 2.
Bana 4
Bana 4
Uppfångare
Lägg: Valfritt, inga speciella drag i backen.
Spel: Går att spela på båda sidor.
Boll: Vanlig
Bana 5
Bana 5
Ränna
Lägg: Ett par höger, till allt höger.
Spel: Höger om kopp, nacke i, med högerskruv.
Boll: Ganska snabb nacke, så typ classic 1.

Alt. 2
Lägg: Längst höger.
Spel: Vänstervall, spela strax innan spets på plåten, och ganska bestämt, så den klarar stöt i höger hinder och direkt i kopp.
Boll: Ex
Bana 6
Bana 6
Dosering
Lägg: En höger, till allt höger.
Spel: Sarg efter hindret, nacke i. Ska rulla trögt från nacke för att nyttja dragningen.
Boll: Studs 1-2, ex Uppsala grön, C-J Ryner grön eller Lars Isberg
Bana 7
Bana 7
Mittkulle
Lägg: Mitten eller en vänster
Spel: Spela lite höger.
Boll: Vanlig.
Bana 8
Bana 8
Tysk klack
Lägg: Mitten
Spel: Rakt eller lite vänster, finns lurigt högerdrag.
Boll: Vanlig rakbaneboll.
Bana 9
Bana 9
Örkelljunga
Lägg: En vänster
Spel: Spela rakt
Boll: Din "örkelfavvo"
Bana 10
Bana 10
Möllbergare
Lägg: Två höger eller två vänster.
Spel: Bana drar höger.
Boll: Vanlig boll
Bana 11
Bana 11
Spång
Lägg: 1-2 vänster och spela ytterst lite in mot mitten.
Spel: Spela sidan om kopp med högerskruv, finns även fint irull om bollen rinner över kopp.
Boll: Rätt stum nacke, lite snabbare rakbaneboll.
Bana 12
Bana 12
Vagga
Lägg: Mitten eller en höger eller vänster.
Spel: Rakt.
Boll: Stumboll, kommer lätt tillbaka annars
Bana 13
Bana 13
Tvåport
Lägg: Mitten eller tre höger.
Spel: Rakt eller ytterst lite in mot mitten med vänsterskruv, vänster kopp, nacke i.
Boll: Typ studs två
Bana 14
Bana 14
Lådbana
Lägg: En vänster
Spel: Rakt, banan drar lite höger. Höger om kopp, nacke i.
Boll: Rakbaneboll
Bana 15
Bana 15
Sidspel
Lägg: Näst längst höger eller näst längst vänster. Spela ut mitt på plåt med skruv
Spel: Vall, nacke
Boll: Rakbaneboll
Bana 16
Bana 16
Vertikal
Lägg: Tre hål höger om mitten.
Spel: Vänstervall, gå ut mitt på plåten och valla 2-3 dm efter skarven i sargen.
Boll: Ex Uppsala-damen 2011 rålackad
Bana 17
Bana 17
Vinkel
Lägg: Ett par vänster, till allt vänster
Spel: Banan drar vänster, spela lite höger. Träff mitt på vinkel.
Boll: Typ mjuka stumma bollar, e Gul Norrtälje, lacka
Bana 18
Bana 18
Inslag
Lägg: Mitten
Spel: Rakt
Boll: Valfri, ingen risk för urstöt

Tävlingsspelare

Speltips