Styrelsen 2022Ordförande: Birger Lindell


Vice ordförande: Ronny Starkenberg


Kassör: Anders Annestrand


Sekreterare: Patrik Eliasson


Ledamot: Magnus Westerberg