Cup Stockholm 2024Regler
Regeldokument 2024 (version 04)

Beslutsdokument
(rundaborskonferens 2024-02-27) för ändringar av version 03.


Frågor, återkoppling och förslag på justeringar skickas till ch.olsson882@gmail.com

Tabell

Tabell (3 av 7 deltävlingar)

Deltävlingar

NT, Uppsala, Cup Stockholm 1 (MOS inomhus) (stream)
NT, Solna, Cup Stockholm 2 (inställd)
NT, Enköping, Cup Stockholm 3 (Filt)
NT, Tyresö, Cup Stockholm 4 (Filt) (öppen för anmälan)
NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5
NT, Akalla, Cup Stockholm 6
NT, Tantogården, Cup Stockholm 7
NT, Ersta, Cup Stockholm Final


Övriga dokument

HCP dokument
 (2024-02-27)

Kalkyldokument som innehåller en urvalslista över de spelare som ligger till grund för HCP gränserna i finalen. Dvs spelare som uppfyllde kriterierna i regeldokumentet.